top of page

Verhoog de veiligheid van uw werknemers op een eenvoudige manier. Speed Control is een systeem voor risicopreventie door kleurendetectie. Het systeem herkent een kleurencode die zo een actie veroorzaakt.

Bijvoorbeeld: Op drukke kruispunten waar zich zowel verschillende voertuigen en/of werknemers zich bevinden is Speed Control een efficiënte en simpele manier om de veiligheid te verhogen.

De machine herkent een kleurencode (een die u zelf kan kiezen bv groen-rood) op de grond en voert daardoor een actie uit. Dit kunnen verschillende acties zijn zoals een vocaal of hoorbaar alarm, een lichtbaken en/of de snelheid preventief vertragen. Wanneer het voertuig bij het uitrijden van de zone weer een kleurencode herkent maar nu in de omgekeerde richting (namelijk rood-groen) versnelt deze weer. 

U kunt verschillende kleurencodes kiezen die dan telkens een andere actie veroorzaken. Bijvoorbeeld bij groen-rood het vertragen van de snelheid en een lichtbaken. Bij de kleurencombinatie blauw-geel een vocaal alert.

Er zijn verschillende mogelijkheden die we volledig kunnen aanpassen aan uw situatie.

bottom of page