top of page
Reactoncilinders (002).jpg

Wereldwijd gaan er dagelijks machines verloren door brand die vaak in het motorcompartiment ontstaan.

Met een automatisch brandblussysteem wordt de brand vroegtijdig gedetecteerd en meteen geblust. 

REACTION beschermt uw materiaal tegen mogelijk brandgevaar. Het zorgt voornamelijk voor twee aspecten:

- De brandveiligheid door snelle onderdrukking van het vuur.

- Bescherming van zowel de cabine als de machine en uitrusting.

Het systeem kan voor alle types uitrusting een veiligheidsoplossing bieden zoals uw machines, voertuigen, opslagruimtes, enz. Het detecteert het vuur op de plaats van ontsteking binnen de kortste keren en activeert een automatisch blussysteem. Deze snelle manier van werken voorkomt en minimaliseert mogelijke schade of uitvaltijd. 

Er bestaan 2 verschillende systemen: 

- Aerosol (AF-X)

- ABC Dry Powder

ABC DRY POWDER

Het systeem detecteert normaliter een brand door middel van de unieke en gepatenteerde

detectieleiding. Deze hittegevoelige leiding van polymeer staat onder een constante stikstofdruk en

reageert op hitte in combinatie met stralingswarmte van vuur. Wanneer een vlam de leiding

bereikt, barst deze open waardoor de druk wegvalt en het blusmiddel via strategisch geplaatste

nozzles (ILP System) of via het ontstane gat in de detectieleiding (DLP System) de brand blust.

 

                      

 

 

 

 

 

                

                     DLP System                                                      ILP System

Wanneer de druk in de detectieleiding wegvalt kan er via een een gemonteerde drukschakelaar een NO/NC signaal gegeven worden (optioneel). Deze sensor kan verschillende aansturingen verrichten zoals:

 

 • Controlbox in de cabine

 • Flitslamp met akoestisch signaal

 • Motorstop

 • Aansluiting op PLC system

 • Aansluiting op Canbus

Aerosol (AF-X)

Op de AF-X Fireblockers zit een connector voor de elektrische aansturing, controle en activeringsmechanisme van de blusgeneratoren. Aan de uitstroomzijde bevindt zich een raster voor de gelijkmatige verspreiding van de blusaërosol. De aërosol brandblussers- en brandblussystemen kunnen automatisch door middel van thermische of rook detectie worden geactiveerd, maar ook handmatig. De chemische transformatie van het vaste blusmateriaal wordt in gang gezet door middel van een elektrisch impuls. Eenmaal geactiveerd wordt het vaste materiaal getransformeerd in een snel expanderende blusaërosol die, na een koelsectie te zijn gepasseerd via de uitstroomopening van de brandblusser naar buiten treedt en in de beveiligde ruimte binnen afzienbare tijd de brand blust.

De aërosol bestrijdt en blust vuur niet door gebruik te maken van de methoden van verstikking (wegnemen van zuurstof) of koeling, maar door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten.

Via een signaal vanuit het systeem kunnen de volgende optionele zaken worden aangestuurd:

 

 • Controlbox in de cabine

 • Flitslamp met akoestisch signaal

 • Motorstop

 • Afschakeling stroomkasten

 • Aansluiting op PLC system

 • Aansluiting op Canbus

 • Aansluiting op bestaand brandmeldinstallatie

Reacton cilinders (002).jpg
Reacton DLP System (002).png
Reacton ILP System (002).png
bottom of page