top of page

Warnings/Detectiesystemen

TVES

 

Met een warning en detectie systeem vermindert u de kans op ongevallen tussen personen en voertuigen en voertuigen onderling. Zo creëert u een veiligere werkomgeving. 

Wij kunnen u volgende opties aanbieden:

De systemen verwittigen voetgangers en bestuurders van elkaars aanwezigheid. Ze werken echter op een andere manier. PROXY werkt met tags en een transmitter die communiceren via radiogolven waar LWS en TVES werkt via bewegingssensoren om te detecteren. Afhankelijk van uw noden, komen we samen tot een oplossing. 

 

TVES

 

TVES: Transport Vehicle Entrance Security.

Een ingangs warning systeem met lichttoren dat gebruikt wordt om aanwezigheid in gangen aan te geven. D.m.v. lichtsluizen wordt het aantal heftrucks die in en uit de gang rijden geteld. Geen aanwezigheid: groen licht, 1 heftruck in de gang: oranje licht, 2 heftrucks: rood licht.

Deze oplossing kan ook ingezet worden in gangen met 2 ingangen! De lichtsluizen aan elke ingang communiceren draadloos met de control box echter is er geen interferentie tussen aangrenzende gangen.

Het is een compact systeem dat gemakkelijk te monteren zijn.

 

TVES verkeerslicht.jpg
TVES_edited.jpg
LWS
LED Warning Signs

 

Ons LWS-systeem (Led Warning Signs) werkt met interactieve draadloze LED waarschuwingsborden om voetgangers en heftrucks ervan bewust te maken van elkaars aanwezigheid. De interactieve borden worden geactiveerd door bewegingssensoren wanneer er zich een voetganger in de buurt bevindt. Het detecteren kan al vanaf 4m. Het systeem dient niet op de machines geplaatst te worden. Daarnaast kan het LWS-systeem (indien nodig) een onderscheid maken tussen grote en kleine objecten.

Hieronder vindt u verschillende voorbeelden van de verschillende detectiemogelijkheden van LWS.

 

Draadloze bewegingssensor

Wanneer een voetganger langs de bewegingssensor wandelt, activeert dit de waarschuwingsborden waardoor de bestuurder gewaarschuwd wordt voor de aankomende voetganger(s).

Het systeem kan ook worden omgedraaid zodat de heftruck gedetecteerd wordt om dan voetgangers te verwittigen van zijn aanwezigheid.

Kinetische deurverklikker

Een persoon levert de energie om elektriciteit te maken. Dit gebeurt namelijk wanneer hij de deur opent. Hierdoor wordt de energie gegenereerd om de waarschuwingsborden te activeren.

Kinetische poort

Ook hier levert het openen van de poort de energie om de waarschuwingsborden te activeren. Zo wordt de bestuurder gewaarschuwd wanneer een voetganger wilt oversteken.

Met onze aanwezigheidssensor kunt u bestuurders waarschuwen wanneer ze in de buurt van een laag plafond of doorgang komen. Dit kan zowel met of zonder auditief signaal. 

 

PROXY

Onze PROXY SOLUTIONS zorgt voor een vermijding van ongevallen en creëert dus een veiligere omgeving in uw magazijn voor zowel voetgangers als voertuigen.

De PROXY technologie werkt met een systeem (dat u zowel op een voertuig als ergens in uw magazijn kan plaatsen) en tags. Als de tag bij het systeem in de buurt is, veroorzaakt dit één of meerdere acties. Deze kunnen zowel visueel als auditief zijn. 

 

 

Wanneer het systeem op het voertuig gemonteerd is en deze in de buurt van een tag komt, kunnen we een actie op de heftruck doen zoals een zwaailamp, claxon, enz. Dit zorgt ervoor dat op bijvoorbeeld drukke kruispunten in uw magazijn de voetgangers weten wanneer een heftruck op komst is.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om het systeem ergens te monteren en de tags op de voertuigen en/of voetgangers te plaatsen. Wanneer een heftruck een plaats nadert met voetgangers of andere activiteit herkent het systeem de tag op de heftruck en kan deze bijvoorbeeld een zwaailamp en/of geluidssignaal laten afgaan om omringende mensen te verwittigen. 

warnings proxy
PROXY

 

LOPOS

LOPOS Alert Collision warning

Het Lopos Alert Collision warning systeem waarschuwt wanneer er een object te dichtbij is door de aftand te meten tussen de beacon op de vorklift en de wearable. Het detectie systeem kan gebruikt worden tussen vorkliften en voetgangers, vorkliften en vorkliften én vorkliften en andere apparatuur in uw magazijn. Er kunnen verschillende type waarschuwingen worden gegeven voor verschillende afstanden (geluid, licht,...) en voor zowel de beacon als de wearable.

Het bereik wordt vergroot naargelang de snelheid van de machine en er worden enkel relevante waarschuwingen gegeven. Een voetganger die achter een vooruitrijdende machine wandelt, zal niet gedetecteerd worden. Daarnaast kunnen we met deze oplossing ook de snelheid aanpassen van de machine in bepaalde zones als actie op een detectie.

Lees meer over het LOPOS Alert Collision warning systeem in de presentatie.

bottom of page